Hjalmar Strömerskolan

YH Vindkraftutbildningar i Strömsund

Utbildningen ger kunskap och färdigheter gällande arbetsuppgifter med service, drift och underhåll av vindkraftverk.

Den är på 300 YH-poäng och bedrivs på heltid under tre terminer där lärarledda lektioner, praktiska övningar och laborationer varvas med självstudier. Vissa teoretiska delar kan läsas från annan ort. 

I utbildningen ingår bl a kurserna: Ellära- och elkraft för vindkrafttekniker, Hydraulik och mekanik, Drift- och underhåll, Vindkraft från idé till driftsatt park, Vindkraftanläggning, Vindkraftteknik, Teamarbete, GWO inkl höghöjdsutbildning m.fl.

Det ingår också 19 veckors LIA -Lärande i arbete - på olika företag i vindkraftbranschen. Vi har utöver detta också ett nära samarbete med olika företag och genomför bl.a. tidigt studiebesök i vindkraftpark.

Reportage från Hjalmar Strömerskolan