Kunskapscentrum Markaryd

KCM skapar tillsammans med lokalt och regionalt näringsliv utbildningar på eftergymnasial nivå som kan säkerställa väsentliga delar av företagens och verksamheternas nuvarande och framtida rekryteringsbehov.

Värmepumpstekniker

Kunskapscentrum Markaryd

Som värmepumptekniker har du ett fritt och varierande yrke där du får arbeta såväl med praktisk och teknisk problemlösning som med kundkontakt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-01)
Påbörjad (2023-08-14)
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-12-31
2024-11-01
2025-12-19
2026-12-25
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse