Önnestads Yrkeshögskola

Önnestads Yrkeshögskola ingår i Hushållningssällskapet i Kristianstads dotterbolag HUSKAB sedan 2010. HUSKAB är ett utbildningsföretag som bedriver gymnasium och yrkeshögskola, med inriktning mot den gröna sektorn. Skolan har en historia som sträcker sig tillbaka till 1800-talets andra hälft, då skolan ingick i Sveriges första Folkhögskola.

Driftledare lantbruk

Önnestads Yrkeshögskola

En driftledare inom jordbruk arbetar i den dagliga produktionen, leder, planerar, administrerar och utvecklar produktionsgrenen. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-10-17)
2023-10-16
2024-10-14
Utbildningsslut
2023-09-30
2024-09-30
2025-09-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse