Prepress & Print Developing PPD

Vi har ett stort nätverk och bra kontakter inom förpackningsindustrin, bland annat genom Packbridge som är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster, ett växande nätverk för förpackningsindustrin och alla dess intressenter.

Förpackningstekniker

Prepress & Print Developing PPD

Förpackningstekniker kan arbeta med den delen av produktionen där förpackningarna trycks med olika tekniker. Du behöver ha förståelse för olika kvalitetsaspekter samt kunskap om ytbehandlingar och fyllningstekniker. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-01)
Påbörjad (2022-09-01)
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-06-16
2024-06-20
2025-06-19
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan