Psykiatrins Utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna

Psykiatrins Utvecklingsenhet samarbetar med Högskolan Dalarna för att genomföra utbildningen. 

Kontakten med lärare och kursledning sker till stor del via datakommunikation, FirstClass.

Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna

Psykiatrins Utvecklingsenhet, Landstinget Dalarna

Skötare i psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna. Det krävs att du har förståelde för andra människors olika förutsättningar, samt lätt att arbeta med andra. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
Utbildningsslut
2024-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse