Vuxenutbildningen i Partille

Yrkeshögskoleutbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Bygglovhandläggare

Vuxenutbildningen i Partille

Bygglovshandläggaren beslutar om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis samt ger information och rådgivning till allmänheten. Arbetet innebär även många kontakter med byggherrar, entreprenörer och konsulter. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-17)
Påbörjad (2023-01-16)
Utbildningsslut
2023-02-24
2024-02-23
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse