Yrkeshögskoleexamen

Efter en utbildning på minst ett år och omfattar 200 Yh-poäng får du en yrkeshögskoleexamen.

Kvalificerad yrkeshögskolexamen 

För kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs två års heltidsstudier och 400 Yh-poäng. I examen ingår ett examensarbete och minst 25 % av utbildningstiden skall vara arbetsplatsförlagd praktik.