8 januari 2020 tillkännagav Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start höstterminen 2020.

Resultatet i ansökningsomgången blev 478 nya utbildningsstarter, som inom kort kommer att presenteras på här YHGuiden.se

Antal utbildningsplatser
Sammanlagt med tidigare års beslut har yrkeshögskolan nu skapat cirka 110.000 utbildningsplatser.

Geografisk spridning
Under de senaste 3 åren har den geografiska spridningen av yrkeshögskoleutbildningar förbättrats, bl.a stärks det YH-utbudet på landsbygden. Numera erbjuds det YH-utbildningar i alla län och i 53 av 60 FA-regioner ( "funktionella analysregioner" som är regioner, inom vilka man kan bo och arbeta utan att tvingas göra "alltför tidsödande resor").

Snabbast växande utbildningsområde
Det utbildningsområde som inom yrkeshögskola växer mest är Teknik&Tillverkning, som nyss har beviljats cirka 6.000 nya utbildningsplatser.

YH på distans
Cirka var fjärde utbildningsplats inom yrkeshögskola finns nu på en distansutbildning.

Känn dig varmt välkommen att hitta just din drömutbildning genom olika sökvägar på YHGuiden.se:
yrkeshögskoleutbildningar inom Teknik&Tillverkning >>
yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds på distans >>
yrkeshögskoleutbildningar som startar under vårterminen 2020 >>
yrkeshögskoleutbilndingar som startar under höstterminen 2020 >>
yrkeshögskoleutbildningar som startar under vårterminen 2021 >>
yrkeshögskoleutbildninar som startar under höstterminen 2021 >>

Lycka till och hoppas du hittar utbildningen som passar just Dig!