MYH, Myndigheten för yrkeshögskolan har i mitten av januari 2021 meddelat beslut om vilka utbildningsanordnare som får tilldelning av nya yrkeshögskoleutbildningar. Det totala antalet utbildningsplatser inom yrkeshögskola har ökat avsevärt, mot tidigare år. 

Antalet nya beviljade utbildningar blev 484 st, utspridda över hela Sverige. De yrkesområden där flest utbildningsplatser har beviljats ligger inom följande branscher: Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård, Data/IT samt Bygg, anläggning och fastighet.

Yrkeshögskolan är den utbildningsform som oftast leder till jobb direkt efter avslutade studier.  Med en YH-utbildning har du, på kort tid,  möjlighet att byta karriär eller bli ännu bättre på det du redan idag jobbar med.

Visste du att?

  • YH-utbildningar är ofta kortare än högskoleutbildningar, där en stor del av utbildningstiden utgörs av praktik på en arbetsplats (LIA).
  • > 90 % av de som tar examen från en yrkeshögskoleutbildning har sysselsättning inom ett år efter avslutade studier.
  • Antagning till yrkeshögskola görs på sammantagen bedömning, vilket betyder att inte enbart betygen spelar roll utan även andra meriter som arbetslivserfarenhet, deltagande i föreningsliv, självstudier mm.
  • Yrkeshögskolan kan i vissa fall anta obehöriga, om bedömning görs att personen har goda chanser att klara av utbildningen.
  • Det finns sedan 2020 de så kallade "korta yrkeshögskoleutbildningar" som ofta går på halvtid under en termin. De passar i första hand personer som redan är yrkesverksamma, men önskar uppdatera sina kunskaper mot nya krav eller ny teknik.
  • Yrkeshögskoleutbildningar är studiemedelsberättigade. Det betyder att för studier inom yrkeshögskola kan man hos CSN ansöka om studiemedel.

Yrkeshögskola i "corona"-tiden
Covid-19pandemin har lett till dramatiskt ökning av efterfrågan på kompetens inom sjukvården och därför har antalet utbildningsplatser för specialistundersköterskor, ambulanssjukvårdare och steriltekniker prioriterats. För att göra det enklare och säkert att studera under pandemin går många av utbildningarna att läsa på distans.

Källa: myh.se 

Tips!
Se utbud av yrkeshögskoleutbildningar på YHGuiden.se, för information om studiemedel för yrkeshögskolestudier gå in på CSN.se,  läs om studieformen Yrkeshögskola på Framtid.se & ta del av svaren på frågor om yreshögskolestudier på FragaSYV.se.