På Agstu AB i Västerås drar en ny distansutbildning snart igång. Målet är att eleverna ska kunna fördjupa sitt tekniska intresse och lära sig tillämpning och projektledning inom inbyggda system.  Kursen är avsedd för att passa också de med fasta jobb på andra orter. Det var en av anledningarna till att man valde distansutbildning. 

- I kursen kommer vi att trycka mycket på att man ska jobba i projektform. Det handlar om att hålla deadlines, planera arbetet och att läsa kravspecifikationer, säger Marie-Louise Harvig Lindh som är en av initiativtagarna till utbildningen.
Industrin har ställt sig positiv till projektet förklarar hon, och många företag har berättat att de saknar kompetens inom just det här fältet. Tidigare i veckan skrev Evertiq om hur bristen på utbildad arbetskraft på sikt kan bli problematisk för de företag som försöker expandera eller ersätta personal. Det här är således ett steg i rätt riktning. 
- Utbildningen har också fått hjälp med sponsring, bland annat av Altera. Vi har till exempel fått kretskort. 
Lennart Lindh, som är professor i inbyggda system och medgrundare till utbildningen säger: 
- Tanken med den här kursen är att eleverna ska lära sig att bygga inbyggda system. Det kan handla om system som styr hissar, för mobiltelefonindustrin eller vindkraftverk. Det är den här typen av produkter vi lägger fokus på. 
Han fortsätter:
- Vi vill också skapa en så flexibel utbildning som möjligt, något som är möjligt eftersom det sker på distans. De som kommer hit har ju olika intressen och mål. Somliga vill bli ingenjörer, andra projektledare eller jobba med marknadsföring och försäljning. 
Trots att det mesta sker på distans kommer en hel del praktiska övningar att hållas genom att eleverna skickar designförslag som Lennart Lindh sedan kan sätta ihop och testa. Det kommer att handla om ungefär en uppgift i veckan och större projekt vid slutet av moment. Just slutprojekten kommer också att relateras till industrins behov. 
I slutet av utbildningen kommer industriföretag möta upp eleverna och titta på slutprojekten, något som förhoppningsvis leder till anställningar:
- Vi ser framför oss hur eleverna ska få ett jätteroligt jobb i framtiden, men också att de ska vara attraktiva på arbetsmarknaden, säger Marie-Louise Harvig Lindh.

Vi har nästan fullt med sökande och det är lite unikt inom teknik utbildning, men vi har öppet för några restplatser till och med den 23 Augusti!

Läs mer: http://evertiq.se/news/22123