Yh-utbildningar anordnas av både privata utbildningsföretag, kommuner, landsting, universitet och högskolor. Alla utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan, och de granskas regelbundet för att hålla hög kvalitet och då tittar man även på resultatet.

Samarbetar med företagen

Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet och många anordnare har näringslivsrepresentanter med i ledningsgruppen. I ledningsgruppen ska även elevrepresentanter sitta med.