Den som har gått en godkänd gymnasieutbildning (både från ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program) har behörighet att söka till yrkeshögskolan. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

Du är behörig att antas till en utbildning om du:

  • har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning,
  • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven ovan
  • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller
  • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vissa utbildningar kräver särskilda förkunskaper

Vissa utbildningar kräver dock särskilda förkunskaper och/eller yrkeserfarenhet. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för varje utbildning.

Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än vad det finns platser, måste det dessutom göras ett urval för att besluta vilka som ska erbjudas plats. Varje utbildningsanordnare sköter själv antagningen till sina utbildningar och urvalsmetoderna kan variera. 

Varje yrkeshögskoleutbildning har dock en kvot där de utbildningsansvariga kan anta sökande som anses ha sådana kvalifikationer som gör att de förväntas klara utbildningen utan de formella förkunskaperna.

Kunskaper i svenska

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen. Det är utbildningsanordnaren som avgör och prövar om du har de kunskaper som krävs. För dig finns på vissa utbildningar möjlighet att få extra stöd.