Sök nu!

Antalet behöriga sökande till yrkeshögskoleutbildningar är högre än någonsin, så passa på att söka yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2023.

Yrkeshögskolan växer
Antalet utbildningsplatser på yrkeshögskoleutbildningar har fördubblats sedan 2014. Samtidigt har intresset för utbildningsformen ökat och konkurrensen om platserna på de populäraste utbildningarna är därför fortsatt hård. Men det finns ändå en chans att komma in på en YH-utbildning till hösten.

Digitaliseringen
En av de trender som påverkar arbetsmarknaden mest under 2023 är digitaliseringen, vilket medför snabbtväxande behov av digital kompetens. Nästan alla privatpersoner och företag efterfrågar produkter och tjänster som är direkt beroende av digital kompetens.

Yrkeshögskola leder till jobb
Alla utbildningar inom yrkeshögskolan uppstår ur arbetsmarknadens behov. Det är den viktigaste anledning till att cirka 91% av de tidigare yrkeshögskolestuderande har jobb inom ett år efter examen.

Flexibla distansutbildningar
Redan före covid-19 var utbudet av distansutbildningar inom yrkeshögskolan brett. Intresset för utbildningar med distansupplägg fortsätter att växa.