Yrkeshögskolan är en utbildningsform på eftergymnasial nivå. Utbildningarna är kortare än högskoleutbildningar, varvar teori med praktik och har ett nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. På så sätt är utbildningarna skräddarsydda utifrån arbetsmarknadens behov och gör att många får jobb direkt efter examen. Utbildningarna är oftast mellan ett halvår och tre år långa och ger kompetens till yrken inom till exempel ekonomi, vård, turism, restau- rang, media, IT, bygg, hantverk, lantbruk och trädgård.

91% får jobb eller startar eget

Statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att 91 procent av de studerande som slutför sin yrkeshögskoleutbildning har arbete eller eget företag inom sex månader efter examen.

– Bättre matchningsresultat är svårt att uppnå. Efterfrågan på välutbildad och kvalificerad arbetskraft är stor även i tider av ekonomisk nedgång. Det är företagens och arbetslivets engagemang i utbildningarnas utformning som är nyckeln till den framgångsrika matchningen, säger Pia Enochsson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan.
 

YRKESHÖGSKOLANS ABC

ANORDNARE
Yh-utbildningar anordnas av både privata och offentliga aktörer. Alla utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan, och de granskas regelbundet för att hålla hög kvalitet. Utbildningarna drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare.

ANSÖKAN
Du ansöker direkt till de olika skolorna. På www.yhguiden.se hittar du alla utbildningar och kontaktinformation till skolorna. Utbildningarna börjar löpande under året men de flesta utbildningar startar på hösten och till dessa ska ansökningshandlingarna vara inne på våren.

BEHÖRIGHET
Den som har gått en godkänd gymnasieutbildning har behörighet att söka till yrkeshögskolan. Vissa utbildningar kräver dock förkunskaper eller yrkeserfarenhet. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för varje utbildning.

EXAMEN
Efter en utbildning som är ett år och omfattar 200 Yh-poäng får du en yrkeshögskoleexamen. För en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs två års heltidsstudier och 400 Yh-poäng. I examen ingår ett examensarbete, och minst 25 % av utbildningstiden ska vara arbetsplatsförlagd praktik.

LIA
Yh-utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats som eleven har valt. Det kallas för Lärande i arbete (LIA) och utgör oftast en tredjedel av utbildningstiden. Genom LIA får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan yrket ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter examen.

STUDIEAVGIFTER
Skolorna tar inte ut avgifter för undervisningen, men eleverna betalar själva för litteratur och annat studiematerial. Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

URVAL
Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser måste anordnaren göra ett urval bland de sökande. De urvalsgrunder som kan användas är betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

YH-POÄNG
Utbildningarna ger Yh-poäng, där fem poäng innebär en veckas studier på heltid. Den som studerar heltid under ett år får 200 poäng, två år på heltid ger 400 poäng och tre års heltidsstudier ger 500 poäng.

Källa: YH-MYNDIGHETEN