På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

Det här är yrkeshögskolan

Skrivet av:

Publicerat: 2012-03-15

Yrkeshögskolan är en utbildningsform på eftergymnasial nivå. Utbildningarna är kortare än högskoleutbildningar, varvar teori med praktik och har ett nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. På så sätt är utbildningarna skräddarsydda utifrån arbetsmarknadens behov och gör att många får jobb direkt efter examen. Utbildningarna är oftast mellan ett halvår och tre år långa och ger kompetens till yrken inom till exempel ekonomi, vård, turism, restau- rang, media, IT, bygg, hantverk, lantbruk och trädgård.

86% får jobb eller startar eget

Statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan visar att 86 procent av de studerande som slutförde sin yrkeshögskoleutbildning under 2010 hade jobb eller eget företag inom sex månader efter examen.

– Bättre matchningsresultat är svårt att uppnå. Efterfrågan på välutbildad och kvalificerad arbetskraft är stor även i tider av ekonomisk nedgång. Det är företagens och arbetslivets engagemang i utbildningarnas utformning som är nyckeln till den framgångsrika matchningen, säger Pia Enochsson, generaldirektör på Myndigheten för yrkeshögskolan.

 

YRKESHÖGSKOLANS ABC

ANORDNARE
Yh-utbildningar anordnas av både privata och offentliga aktörer. Alla utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan, och de granskas regelbundet för att hålla hög kvalitet. Utbildningarna drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare.

ANSÖKAN
Du ansöker direkt till de olika skolorna. På www.yhguiden.se hittar du alla utbildningar och kontaktinformation till skolorna. Utbildningarna börjar löpande under året men de flesta utbildningar startar på hösten och till dessa ska ansökningshandlingarna vara inne på våren.

BEHÖRIGHET
Den som har gått en godkänd gymnasieutbildning har behörighet att söka till yrkeshögskolan. Vissa utbildningar kräver dock förkunskaper eller yrkeserfarenhet. Exakt vilka krav som ställs anges i utbildningsplanen för varje utbildning.

EXAMEN
Efter en utbildning som är ett år och omfattar 200 Yh-poäng får du en yrkeshögskoleexamen. För en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs två års heltidsstudier och 400 Yh-poäng. I examen ingår ett examensarbete, och minst 25 % av utbildningstiden ska vara arbetsplatsförlagd praktik.

KY-UTBILDNING
Utbildningsformen Ky (Kvalificerad Yrkesutbildning) kommer att finnas kvar som längst till och med 2013. Utbildningarna ersätts efter hand av yrkeshögskoleutbildning, Yh-utbildning, som i stora delar fungerar på samma sätt.

LIA
Yh-utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats som eleven har valt. Det kallas för Lärande i arbete (LIA) och utgör oftast en tredjedel av utbildningstiden. Genom LIA får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan yrket ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter examen.

STUDIEAVGIFTER
Skolorna tar inte ut avgifter för undervisningen, men eleverna betalar själva för litteratur och annat studiematerial. Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN.

URVAL
Om det är fler behöriga sökande till en utbildning än det finns platser måste anordnaren göra ett urval bland de sökande. De urvalsgrunder som kan användas är betyg, särskilt prov, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

YH-POÄNG
Utbildningarna ger Yh-poäng, där fem poäng innebär en veckas studier på heltid. Den som studerar heltid under ett år får 200 poäng och två år på heltid ger 400 poäng.

KäLLA: YH-MYNDIGHETEN

Fler reportage från

Lärarassistent - en inkörsport till läraryrket

Det behövs fler lärare i Sverige och kåren behöver utökas med kompetent och motiverad personal. Med en utbildning som f...

Sju yrkeshögskoleutbildningar med utökat stöd för studenter med funktionsnedsättning

Just nu finns det sju yrkeshögskoleutbildningar som du kan söka och få extra stöd i dina studier. På dessa utbildningar...

SACO studentmässa i Stockholm

Är du osäker på vad du vill arbeta med när du blir äldre? Du kanske redan har full koll men vill veta mer om någ...

Framtidens elförsörjning börjar Arboga!

I Arboga utbildar man elkraftsingenjörer. Det är en tvåårig utbildning där studenten själv kan bestämm...

Fyller företagen med KAMar!

Att arbeta långsiktigt med sina större kunder blir en allt viktigare del av företagens försäljning. Oc...