Enligt Svensk Energi kommer energibranschen att behöva rekrytera 8 000 nya tekniker och ingenjörer de kommande åren. Östsvenska Yrkeshögskolan startar en ny utbildning i driftteknik och bidrar till utvecklingen.

David Almlöf arbetar som hr-konsult på Tekniska verken i Linköping. Tekniska verken skapar nytta i vardagen för omkring 300 000 privat- och företagskunder, genom att erbjuda ett brett utbud produkter och tjänster inom exempelvis el, vatten och fjärrvärme. Som hr-konsult jobbar David bland annat med rekrytering och kompetensutveckling.

Tillsammans med andra intressenter har Tekniska verken varit med och etablerat en ny utbildning för drifttekniker.

Porträttbild

Namn: David Almlöf. Yrke: HR-konsult på Tekniska verken i Linköping Aktuell: Tekniska verken samarbetar med Östsvenska Yrkeshögskolans utbildning Drifttekniker-Energi

– Vi har tillsammans med Östsvenska Yrkeshögskolan och andra intressenter lobbat för att få till en driftteknikerutbildning i regionen. Svensk Energis undersökningar visar att det finns ett stort behov av både tekniker och ingenjörer. Eftersom det inte längre fanns en utbildning i regionen blev vi oroliga att vi inte skulle kunna hitta kompetent arbetskraft till vår drift, förklarar David.

Genom Östsvenska Yrkeshögskolans nya utbildning blir du drifttekniker med energi som specialitet. David förklarar att dagens drifttekniker jobbar med flera olika saker. Dels med att handgripligen vara ute i verksamheter men även arbete i kontrollrum, dataanalys och hantering av styrsystem ingår.

– När vi skrev vår ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten såg vi till att lägga in så mycket praktik som möjligt. Vi tror att det är viktigt att man får vistas i anläggningarna med erfarna tekniker för att verkligen få en bild av hur det fungerar, säger David.

Tekniska verken kommer att fortsätta vara delaktiga i utbildningen genom att ha representanter från sin organisation med i utbildningens styrgrupp.

– Vi kommer även samarbeta genom att ta emot studerande när det är dags för deras liaperiod. I dagsläget vet vi inte exakt hur många som kommer att kunna vara hos oss men vi vill såklart ta emot så många som möjligt. Det viktiga för oss är att det blir en värdefull tid för både oss och praktikanten, säger David.

Som hr-konsult letar David efter drifttekniker som har driv och en vilja att lära, och att man är en person som kan jobba både enskilt och i grupp.

– Att fungera väl i team är viktigt eftersom drifttekniker arbetar i skiftlag. Detta är en verksamhet som pågår 365 dagar om året, dygnet runt. Vårt uppdrag är att försörja vår närregion med värme och el vilket är en väldigt viktig samhällsfunktion. Det finns alltid ett skiftlag på plats och man måste vara beredd på att rycka in om det behövs. Är man den typen av person ska man inte tveka att söka utbildningen till hösten, avslutar David.

Text: Linn Johansson
Foto: Åke E:son Lindman och Petter Andersson