Antalet sökande till yrkeshögskoleutbildningar minskade med 5 procent under året 2022 jämfört med året innan, enligt ny statistik från SCB. Detta är den första minskningen sedan året 2016. Generaldirektören för Myndigheten för yrkeshögskolan, Thomas Persson, säger att detta var väntat efter de rekordmånga sökande under covid-19-pandemin.

Orsaken till minskningen tros vara återhämtning av arbetsmarknaden som skett efter pandemin.
Men trots minskat antal sökande har antalet studerande på yrkeshögskolan ökat och fler än någonsin, 88.500 personer, studerade inom yrkeshögskolan under året 2022.

Kvinnor utgjorde fortfarande en majoritet av de som påbörjade studier på yrkeshögskola förra året.
Med tanke på dagens ekonomiska läge och möjligheten att söka omställningsstudiestöd bedöms antalet sökande vända uppåt igen inom kort (uppgift från mars 2023), säger Thomas Persson Myndigheten för Yrkeshögskolan.

Källor: SCB och MYH.