Under 2020 fortsatte studieformen Yrkeshögskola att växa och antal sökande har ökat kraftigt. På bara ett år har antalet behöriga sökande till landets yrkeshögskolor ökat med 31% (uppgift från SCB). Populärast under året 2020 var apoteksteknikerutbildningen. 

Yrkeshögskola i siffror
Antalet behöriga sökande till utbildningar med start 2020 var 69.400 (en ökning med cirka 31 % jämfört med året innan). Antalet behöriga sökande per plats uppgick till 2,0,  vilket är en ökning från 1,8 året innan. De senaste årens utbyggnad av yrkeshögskolan har lett till fler utbildningsplatser runt om i Sverige, utöver den satsning på 5.000 extra utbildningsplatser med anledning av covid-19.

Orsaker till en så kraftig ökning?
Delvis beror den på covid-19. Fler än vanligt har varit i behov av omställning och karriärväxling och då är yrkeshögskolan ett attraktivt alternativ för den som letar efter en effektiv utbildning som leder till jobb. Samtidigt ska man komma ihåg att antalet sökande har ökat kraftigt flera år i rad,så det här inte bara en konsekvens av krisen.

De populäraste utbildningarna inom yrkeshögskolan året 2020 var:

Utbildningar till Apotekstekniker - cirka 14,7 sökande per studieplats.
Exempel på utbildning till "Apotekstekniker" - Se här >>

Utbildningar till Lokförare - cirka 12,4 sökande per plats.
Exempel på utbildningar till "Lokförare" - Se här >>

Utbildningar till Paralegal-  9,2 sökande per plats.
Exempel på utbildning till "Paralegal" - Se här >>

Utbildningar inom bank och försäkring - 9,0 sökande per plats.
Exempel på utbildning till "Bank & Försäkringsrådgivare" - Se här >>

Utbildningar till Löneadministratör - 8,5 sökande per plats;
Exempel på utbildning till "Löneadministratör" - Se här >>