Om du har en funktionsnedsättning kan du få så kallat särskilt pedagogiskt stöd under din yrkeshögskoleutbildning.

När du blivit antagen

Ta direkt kontakt med utbildningsanordnaren av den utbildning som du blivit antagen till om du vet att du kommer behöva särkilt pedagogiskt stöd. Berätta för dem vad du kan behöva för insatser i dina studier. 

Du kommer också behöva ett intyg som bekräftar den funktionsnedsättning som leder till ditt behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Utbildningsanordnaren är den som sen ansvarar för att en utredning görs där ni tillsammans kommer fram till vilka stödåtgärder du behöver som studerande för att nå utbildningsmålen. Utbildningsanordnaren ansöker sen om ekonomiskt stöd för dessa stödåtgärder från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Stödet du erbjuds

Pedagogiska insatser ska mestadels vara kunskapsbärande och ska utan stora svårigheter kunna anpassas till andra studerande med samma behov. Det kan till exempel vara teckenspråkstolk, anteckningsstöd, inläsning av litteratur eller utökad lärartid om det krävs för att du som studerande ska nå utbildningens mål.

Om du inte når utbildningens mål kan myndigheten bevilja särskilt pedagogiskt stöd i längst sju månader efter att utbildningen avslutats.
Det är viktigt att du och utbildningsanordaren kommer överens om att förlänga studietiden eftersom utbildningsanordnaren inte har någon skyldighet att erbjuda detta, även om de allra flesta vill ge de studerande alla möjligheter att avsluta sin utbildning med alla kurser avklarade.

Då myndigheten vill erbjuda samma stöd till dig som studerar på en yrkshögskoleutbildning som till högskolestudenter så går de efter samma riktlinjer. Du kan läsa mer om de här.