Hantverksakademin, med stöd av Stockholms Hantverksförening, har utbildat hantverkare i lärlingsform i mer en 20 år. Idag är Hantverksakademin en ren yrkeshögskola med möjlighet att utbilda i mer än 60 olika hantverksyrken. Här presenterar sig rektorn och svarar på några av de vanligaste frågor som dyker upp från de som av olika anledningar tar kontakt med skolan.

Berätta lite om din bakgrund
Det är intressant, spännande och utmanande att vara rektor för en yrkeshögskola för traditionella hantverksyrken, även kallade smala hantverksyrken. Min egen bakgrund är skräddarmästare och yrkeslärare innan jag så småningom blev skolledare. Det gör att jag har ett speciellt förhållande till yrkesutbildning och förståelse för de dilemman man står inför både som studerande, handledare och skolledare.

Vad menas med ”smala hantverksyrken”?
Det är myndigheten för yrkeshögskolans beteckning, medan vi föredrar att kalla det för traditionella hantverksyrken. Det vi båda menar är de hantverksyrken med relativt få utövare som besitter mycket specifika kunskaper. Det är kunskaper som bäst förmedlas från mästare till lärling på det sätt som man har gjort i århundraden.
Vi värnar om att ta tillvara och bevara de traditioner som finns inom varje yrke samtidigt som vi är medvetna om att med tiden utvecklas och förändras förutsättningarna att bedriva verksamheter även inom traditionella hantverk.

På vilket sätt skiljer sig Hantverksakademins pedagogiska modell från andra YH-utbildningar?
Modern lärlingsutbildning betyder att vi använder det traditionella sättet att lära sig yrket samtidigt som studenterna lär sig att förstå dagens förutsättningar för att hantverket ska kunna leva vidare med dagens verktyg och krav på företagande och omvärldsanalys.

Hur ser en studievecka ut hos en student på Hantverksakademin?
80 % av studietiden tillbringas på lärlingsplatsen där man lär sig och fördjupar kunskaperna i sitt yrke. Det är i genomsnitt 4 dagar i veckan. Då praktiserar man yrket i verkligheten genom att vara delaktig i arbetsplatsens uppdrag. Beroende på ingångskunskaper får man uppdrag och utvecklas i takt med att uppdragen blir mer och mer avancerade.
20 % av tiden består av teoristudier och är till största delen skolförlagd. Med största delen menas att en dag i veckan är avsedd för dessa studier, men i detta ingår även uppgifter som delvis tar lärlingsplatsen i anspråk. Föreläsningar, studiebesök och enskilda arbeten är också del av teoristudierna.

Vad leder era utbildningar till?
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen. Målet för studierna är självfallet att studenterna ska fortsätta att arbeta inom yrket, antingen som anställd eller som egen företagare. Under lärlingstiden får den studerande arbeta i en autentisk miljö och möjlighet att knyta värdefulla kontakter med andra utövare i branschen.