Vilka utbildningar finns inom Yrkeshögskolan?
– Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån näringslivets behov. De eftergymnasiala utbildningarna ger kompetens till yrken inom till exempel ekonomi, vård, turism, restaurang, media, IT, bygg, hantverk, lantbruk och trädgård.

Vilka ordnar utbildningarna?

– Det är både privata och offentliga anordnare. Alla utbildningar är godkända av Myndigheten för yrkeshögskolan, och de granskas regelbundet. Utbildningarna drivs i samarbete med näringslivet.

Vem kan söka till utbildningarna?
– Den som har gått en godkänd gymnasieutbildning kan söka. Vissa utbildningar kräver förkunskaper eller yrkeserfarenhet. Ansökningar sker till de olika skolorna.

Vad innebär LIA-praktik?

– De flesta Yh-utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats som eleven har valt. Det kallas för Lärande i arbete (LIA) och ska vara ett aktivt lärande. Fördelen med praktiken är att eleverna får arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och får kontakter som kan leda till jobb direkt efter examen.

Vad menas med Yh-poäng?

– Utbildningarnas längd ger Yh-poäng, där fem poäng innebär en veckas studier på heltid. Den som studerar heltid under ett halvår får 100 poäng, ett års studier på heltid ger 200 poäng och två år på heltid ger 400 poäng.

Vilken typ av examen får eleven?

– Yrkeshögskoleexamen får elever efter en utbildning som är ett år, och omfattar 200 Yh-poäng. För att få en kvalificerad yrkeshögskoleexamen krävs två års heltidsstudier och 400 Yh-poäng. Dessutom ska eleven göra ett examensarbete, och ha 25 procent av utbildningstiden inom LIA-praktik.

Vilka studieförmåner och avgifter finns?

– Skolorna tar inte ut avgifter för undervisning, men eleverna betalar för litteratur och annat studiematerial. Utbildningarna berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, www.csn.se. Elever har rätt till CSN-kort om studierna bedrivs under minst 13 veckor på minst halvtid. Kortet ger bland annat rabatt på resor.

Finns det andra utbildningar inom Yrkeshögskolan?

– Den som har gått gymnasiet kan även välja bland lärlingsutbildningar eller kvalificerade yrkesutbildningar, KY, som finns kvar till 2013.
– Kompletterande utbildningar finns på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

Läs mer om Yrkeshögskolan.

Vill du veta mer om de olika utbildningarna, ansökningstider och annat? Sök fram utbildningarna i vår sökmotor där du kan söka skolor efter bransch, läge, utbildning eller anordnare. Det går även att ställa frågor till yrkesvägledare och läsa nyheter från skolor.

Myndigheten för yrkeshögskolan har ansvar för yrkesutbildningarna. Information om alla skolor och annat: www.yhmyndigheten.se