På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Ok

Sensationellt söktryck  på unik utbildning till arbetsmiljöingenjör

Sensationellt söktryck på unik utbildning till arbetsmiljöingenjör

Skrivet av: Folkuniversitetet Göteborg

Publicerat: 2015-04-14

Med YH-utbildningen Arbetsmiljöingenjör har Folkuniversitetet fyllt ett tomrum i det svenska utbildningssystemet. Inför hösten 2014 tog man emot över 200 ansökningar och kontaktades av flera företag som vill använda de studerande som rekryteringsbas.

Det har länge saknats en grundutbildning för arbetsmiljöingenjörer. De som finns är på högskolenivå och snarare inriktade på forskning än på arbetsmarknadens behov. Stora pensionsavgångar och nya lagkrav har därför lett till att arbetsgivarna har svårt att rekrytera personer med spetskompetens.

– Vi har skapat en utbildning som är anpassad efter de krav som ställs ute på företagen. Den drivs i samarbete med näringslivet, bland annat Askengren & Co, vilket säkerställer att den motsvarar ett reellt behov och håller hög kvalitet, säger Gunilla Jacobsson, utbildningsledare vid Folkuniversitetet Göteborg.

Stort intresse från arbetsgivarna

Efter examen har den studerande kompetensen att ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågor samt leda och förändra arbetsmiljöarbetet inom företag och organisationer. Tillsammans med förmågan att engagera medarbetarna och skapa en säkerhetsfrämjande och förebyggande kultur gör detta den studerande attraktiv på arbetsmarknaden.

– Många företag har erbjudit sig att ställa upp med praktikplatser och vill använda våra studerande som en framtida rekryteringsbas. Vi ser ett stort intresse från företags-hälsovården, landstingen och stora företag inom energisektorn och den tunga industrin, säger Gunilla Jacobs-son.

Malin Liljesson är arbetsmiljöchef på Södra Cell Värö, ett expanderande pappersmasseföretag. Hon är en av alla de arbetsgivare som efterlyser de kunskaper Folkuniversitetet ger de studerande.

– Min uppfattning är att det behövs arbetsmiljöingenjörer på olika nivåer. Det som är svårast att hitta är de som kan omsätta teori i praktik med en känsla för att produktion, arbetsmiljö och ekonomi ibland går hand i hand och ibland inte gör det. På Folkuniversitetets YH-utbildning lär man sig att läsa en lagstiftning, en rutin eller en instruktion och göra verklighet av den, säger hon.

Malin Liljesson tror på en ljus framtid för intresserade och engagerade arbetsmiljöingenjörer.

– Det finns en stor efterfrågan och arbetsmarknaden ser bra ut på sikt. Med den här utbildningen får man den kompetens som jag och många andra arbetsgivare letar efter.

Sensationellt söktryck

Att en gedigen, arbetsmarknadsnära utbildning till arbetsmiljöingenjör har saknats visar sig inte bara i arbetslivets positiva reaktioner, utan också i ett närmast sensationellt söktryck.

– Av alla våra yrkeshögskoleutbildningar är Arbetsmiljöingenjör den som fått mest uppmärksamhet. Redan första året hade vi 153 sökande till 30 platser. Inför 2014 fick vi in över 200 ansökningar och 300 intresseanmälningar från personer som brinner för att jobba med arbetsmiljöfrågor, säger Gunilla Jacobsson. 

Fakta om utbildningen

  • Arbetsmiljöingenjör är en tvåårig YH-utbildning som bedrivs på heltid vid Folkuniversitetet Göteborg. 
  • Utbildningen innehåller 24 veckor lärande i arbete (LIA) där den stude-rande omsätter sina kunskaper i praktiken och får kontakter som kan leda till jobb. 
  • Efter utbildningen kan man arbeta som till exempel arbetsmiljöingenjör, samordnare eller skyddsingenjör.
  • Det råder just nu en stor brist på arbetsmiljöingenjörer. Till exempel kommer Arbetsmiljöverket att anställa ett hundratal personer under de närmaste åren.
  • Folkuniversitetet har beviljats ytterligare två utbildningsstarter under 2015 och 2016.

Bildtext: På Folkuniversitetets YH-utbildning till arbetsmiljöingenjör får man den kompetens som jag och många andra arbetsgivare letar efter, säger Malin Liljesson, arbetsmiljöchef på Södra Cell Värö. Foto: Martin Lundin.

Fler reportage från Folkuniversitetet Göteborg

Nyexaminerade byggproduktionsingenjörer med inriktning på hållbart byggande har redan fått jobb

Nu har de studerande på Folkuniversitetets YH-utbildning till Byggproduktionsingenjör med kunskap att bygg...

Guldläge på arbetsmarknaden för nyexaminerade VA-projektörer

Nu har 13 studerande på Folkuniversitetets YH-utbildning till VA-projektör tagit examen. De flesta har redan få...

Fick jobb som VA-projektör – månader före examen

Mattias Andersson fick jobb redan innan han hade gått klart Folkuniversitetets YH-utbildning till VA-projektör....

Stort behov av utbildade teknikinformatörer

Är du intresserad av teknik? Och bra på att skriva? Maria Nilsson, Information Engineer på ÅF AB, berättar varf...

Ny YH-utbildning till teknikinformatör matchar branschens krav

Folkuniversitetet startar en ny YH-utbildning till teknikinformatör. Utbildningen är förlagd till Göteborgsområ...