På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Albert läser till driftingenjör och skriver sitt examensarbete om slaggvattenverket på Högendalenverket

Albert läser till driftingenjör och skriver sitt examensarbete om slaggvattenverket på Högendalenverket

Skrivet av: STI - Stockholms Tekniska Institut

Publicerat: 2015-06-02

Högendalsverkets slaggvattensystem

Examensarbete av Albert Olsson, STI-Ingenjör Drift-Kraft-Värme

På anläggningen Högendalenverket i Stockholm har man problem med att slaggvattensystemets olika komponenter slits hårt och havererar, som en följd av systemets orena vatten. Albert försöker i sitt examensarbete hitta ett sätt att rena vattnet på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Igensättningar och slitage i slaggvattenverket på kraftvärmeverket Högendalenverket orsakas till största delen av partiklar från slaggvattnet som används i processerna. Detta är ett problem som orsakar störningar och driftstopp. I arbetet beskriver han de kortsiktiga lösningarna som används för att åtgärda problem som uppstår. Bl.a. kan man manuellt öppna och stänga ventiler på slaggvattenpumparnas tryck- och sugsida. Ett annat alternativ är att hålla återförings- och påfyllningsventiler stängda för att bygga upp trycket och sedan öppna någon av ventilerna för att sänka trycket, därefter stänga igen och låta trycket öka ytterligare och sedan repetera detta tills önskad nivå. Ett tredje alternativ är att koppla på en vattenslang precis vid någon utav pumparna för att spola och hjälpa pumpen på traven.

Alla dessa lösningar är kortsiktiga och kräver manuellt arbete. Albert har därför utvecklat en hypotes för hur man skulle kunna använda mineralet Bobierrite för att rena slaggvattnet. Det finns idag inget utvecklat och beprövat system för rening av slaggvatten med hjälp Bobierrite och denna metod skulle därför kräva mer forskning för att kunna implementeras. Albert har dock utvecklat en skiss med förslag på hur Bobierrite skulle kunna användas.

Se skissen här.

Fler reportage från STI - Stockholms Tekniska Institut

"Energibranschen är levande" - Mikael tar snart sin examen och har redan fått jobb!

Till sommaren är han färdig med sina studier till STI-Ingenjör inom drift, kraft och värme men han kommer att b...

Hugo läser till STI-Ingenjör Drift-Kraft-Värme och har tagit första steget mot en framtid inom energiproduktion

Närmare 8 000 nya medarbetare med energi- och elkraftskompetens behövs fram till 2018 och genom att utbilda dig till i...