Retailbranschen behöver Butiksledare med digital kompetens

Renée Säverot från Gina Tricot sitter med i ledningsgruppen för YH-utbildningen Digital Store Manager;

– Idag är det konsumenternas köpbeteenden som styr över retailföretagen, och det är bekvämlighet som är i fokus. Det ska vara enkelt att förflytta sig genom kundresans olika faser mellan olika kanaler, dvs det blir allt större fokus på hur enkel själva köpprocessen är.

E-handeln fortsätter att öka, vilket gör att butikernas roll ändras och nya utmaningar men också möjligheter uppstår. Fysiska butiker har en unik fördel över e-handeln, de fyller en social funktion där det personliga mötet kan vara i fokus. Konkurrensen när det kommer till utbud och priser från online är väldigt stor vilket gör att personlig service blir ett allt viktigare sätt att differentiera sig på.

Varför ska man läsa Digital Store manager?

– Jag rekommenderar utbildningen Digital Store Manager då den ger både strategiska och operativa kunskaper inom butiksledning, det som sticker ut är att den med sitt digitala fokus är framtidssäkrad. Under utbildningen skapas insikt i vad som präglar dagens kundbeteenden och förståelse kring hur butiksledare kan använda dem för att sätta kunden i fokus och utveckla kundupplevelsen.