Katalogen och webbsidan YrkeshögskoleGuiden ges ut av Framtidsutveckling i Sv. AB.

Framtidsutveckling hjälper skolor, företag, myndigheter och organisationer att kommunicera information om utbildnings- och yrkesval gentemot unga människor. Detta görs via våra tidningar, webbplatser och personliga möten.

Har du frågor kring YrkeshögskoleGuiden eller vill presentera en YH-utbildning här?

Kontakta oss på info@framtid.se 

Mer information hittar du på www.framtidsutveckling.se