Ännu en gång får Sveriges högskolor och universitet kritik för en dålig arbetsanknytning.

Varannan student på högskola och universitet anser sig vara missnöjd med utbildningens anknytningen till arbete. En av tre studenter hittar inte ett arbete som matchar deras utbildning.

I Sacos Studentråd och Teknikföretagen gemensamma rapport betonas tydligt vikten av förbättrad arbetsanknytning. Sacos studentråd och Teknikföretagen uppmanar nu tillsammans regeringen att skärpa högskolans samverkan med näringslivet.

Yrkeshögskolan är ett bra exempel på en utbildningsform med en påtaglig och fungerande arbetsanknytning. De allra flesta yrkeshögskoleutbildningar innehållet både teori och praktik, lärande i arbete (LIA). LIA innebär att en del av utbildningen sker på en arbetsplats.

På LIA-arbetsplatsen får studenterna handledning och möjlighet att förbättra sina kunskaper i skarpt läge och i en verklig miljö. Studenterna får både erfarenhet och kontakter redan innan de är klara med utbildningen. 50 procent av studerande på yrkeshögskolan som har fått jobb har fått det på sin LIA-arbetsplats.