I budgetpropositionen för år 2020 föreslog regeringen att Myndigheten för Yrkeshögskola ska utveckla yrkeshögskolan med korta, flexibla utbildningar i syfte att främja kompetensutveckling för redan yrkesverksamma.

Syftet med korta yh-utbildningar är att höja yrkeshögskolans flexibilitet och möjlighet att matcha de behov av fördjupad, breddad och/eller förnyad kompetens som efterfrågas av branscherna. 

Myndigheten för yrkeshögskolan har i mitten av april 2020 beviljat statsbidrag för 101 korta yrkeshögskoleutbildningar och förhoppningsvis kan de starta redan under hösten 2020. 

Källor:
Propositionen (Utgiftsområde 16, sid 147-151) på regeringen.se
Korta utbildningar inom yrkeshögskolan (kurser och kurspaket) på www.myh.se