Våren 2023 beviljade MYH, Myndighet för yrkeshögskola 137 nya korta yrkeshögskoleutbildningar. Korta YH kallas även för "kurser och kurspaket inom yrkeshögskola".

Varför tillkom korta YH?
Korta YH svarar mot de aktuella behoven av fördjupad, breddad och/eller förnyad kompetens i arbetslivet. De är i första hand tänkta för yrkesverksamma personer, som vill höja eller spetsa sin yrkeskompetens.

Utbildningskonceptet "korta YH" var till en början tänkt som begränsad försöksverksamhet, men har snabbt blivit en viktig och efterfrågad del av yrkeshögskolan.

Vem är behörig till en kort-YH?
De flesta korta YH har förkunskapskrav på den sökande, som förutom allmän behörighet till yrkeshögskolestudier, inkluderar även viss yrkeserfarenhet inom den aktuella branschen/kunskapsområdet.

Hur "kort" är en kort-YH?
Utbildningen är på färre än 100 yrkeshögskolepoäng (yh) och kan därför läsas på heltid snabbare än på 20 veckor. 

Korta YH-kurser finns på både heltid på deltid, de flesta är dock på deltid, så det finns möjlighet att fortsätta ditt vanliga jobb under tiden som du studerar.

Du hittar de korta YH-kurserna här >>