Det behövs fler lärare i Sverige och kåren behöver utökas med kompetent och motiverad personal. Med en utbildning som faller inom ramarna för yrkeshögskoleutbildning inom pedagogik, kan förhoppningsvis fler få upp ögonen för läraryrket. På Nackademin kan du läsa en ett och ett halvårig pedagogikutbildning till lärarassistent. Det är en givande utbildning med praktik där du får chans att arbeta nära ungdomar och nyanlända och samtidigt assistera läraren i olika sammanhang.

Ansök till utbildningen lärarassistent här! Vi tar emot sena ansökningar till kursstart 24 augusti.

En inkörsport till läraryrket

Yrkesrollen som en utbildning inom pedagogik leder till, medför otroligt mycket till ett klassrum och även utanför. När rollen som ansvarig lärare blir övermäktig eller när det behövs tillföras det där lilla extra till en grupp, kan lärarassistenten bli spindeln i nätet och en viktig pusselbit. Det är också bra om det behövs vikarier när den ordinarie läraren är sjuk eller borta istället för att låta okända personer undervisa tillfälligt – personer som inte känner eleverna eller gruppen ifråga. 

Satellitutbildning på hög nivå

Utbildningen som lärarassistent är en satellitutbildning som inbegriper flera orter samtidigt. Du som student sitter i ett klassrum på en ort och undervisas av en lärare i Stockholm via videokonferens. Denna utbildning pågår på heltid under 1,5 år, varav ca en fjärdedel är LIA-praktik ute på en inrättning.

Kursutbud inom pedagogikutbildningen

När du läser en utbildning inom pedagogik på Nackademins yrkeshögskola kommer du att mötas av ett kursupplägg som förser dig med metoder och färdigheter inom olika områden.

  • Juridiska frågor angående skola. Skoljuridik och regelverk för hur en läroinrättning fungerar, samt hur administrationen går till.
  • Kommunikation. Hur kommunicerar du och eleverna med varandra och hur hanterar du kommunikation och konflikthantering mellan elev/elev eller elev/lärare.
  • Kontakten med utomstående. Förståelse för hur du samverkar och kommunicerar med föräldrar, myndigheter, annan skolpersonal med mera.
  • Elevers eventuella funktionsnedsättningar. Lär dig hantera elever med rörelsehinder eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Pedagogik i allmänhet. Du får klar insikt i pedagogikens områden vad gäller bemötande, metoder, teori, ledarskap och kommunikation.
  • Social integrationsprocess. Hjälp nyanlända ungdomar komma in i gruppen på ett smidigt sätt.

LIA-praktik på en skola

Detta och mer ingår i en pedagogikutbildning och under din studietid kommer du även att få sätta dessa kunskaper och färdigheter i praktik när du är ute på en 16 veckors lång LIA-period på en skola eller läroinrättning. Denna praktikperiod ger dig stora chanser att få en anställning och även pröva på en assistentroll som kanske kan locka dig till att bli lärare så småningom.

Vad går yrkesrollen ut på?

Efter dina studier är du fullfjädrad för att arbeta på olika inrättningar som förskola, fritidsgård, grundskola eller gymnasium, vilket bidrar till att du har chans att möta elever och barn/ungdomar i brett åldersspann. Din roll kommer på det stora hela gå ut på att underlätta, tillföra och avlasta för att ge en bättre gruppdynamik, rolig undervisning och en tryggare inrättning överlag.

Ta chansen att vara med och påverka, förändra och ge barn och ungdomar en bra start i livet!

Ansök till utbildningen lärarassistent här! Vi tar emot sena ansökningar till kursstart 24 augusti.