Yh-utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats som du som elev har valt. Det kallas för Lärande i arbete (LIA) och utgör oftast en tredjedel av utbildningstiden. 

Du har alltid en handledare på arbetsplatsen som ska hjälpa dig att omsätta och vidareutveckla dina kunskaper från skolan till skarpa arbetsuppgifter.

Erfarenheter och kontakter

Fördelarna med LIA är flera. Du får arbetslivserfarenhet redan under studietiden och kan yrket ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter examen.

Undersökningar har visat att nästan hälften av de stderande får anställning på arbetsplatsen där de gör sin LIA.

Anordnarens ansvar

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att samtliga studerande har en arbetsplats att genomföra sin LIA på. Kontakta utbildningsanordnaren för information om hur LIA:n organiseras och hur stor del av utbildningstiden som är LIA på den utbildning du är intresserad av.