LIA-praktik
Yh-utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en arbetsplats som du som elev har valt. Det kallas för Lärande i arbete (LIA) och utgör oftast en tredjedel av utbildningstiden.

Erfarenheter och kontakter redan under studietiden
Fördelarna med LIA är flera. Du får arbetslivserfarenhet redan under studietiden dessutom kan du får viktiga kontakter i arbetslivet som kan leda till jobb direkt efter examen.

Undersökningar har visat att nästan hälften av de stderande får anställning på arbetsplatsen där de gör sin LIA.

Vill du redan nu veta var skolorna erbjuder LIA platser?
Kontakta utbildningsanordnaren för information om hur LIA:n organiseras och hur stor del av utbildningstiden som är LIA på den utbildning du är intresserad av.