Ett genombrott inom Svensk utbildning

Nationell yrkesutbildning (NY) är inte bara en ny utbildningsform; det är en revolution inom yrkesutbildningen för vuxna. Med godkända ansökningar över hela landet, från söder till norr, öppnas dörrarna till 840 platser för studenter att delta i platsbundna NY-utbildningar.

En banbrytande satsning med arbetslivets behov i fokus

Under ledning av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har 38 ansökningar beviljats för att driva dessa innovativa utbildningar. Med en satsning på 25 miljoner under 2024 och 100 miljoner årligen under 2025 och 2026 är detta mer än bara en utbildning - det är en investering i Sveriges framtid.

NY-utbildningen är inte bara skräddarsydd för att möta arbetslivets krav; den är också utformad med stor hänsyn till arbetslivets kompetensbehov. Med en betoning på praktisk erfarenhet och en ledningsgrupp bestående av arbetslivsrepresentanter, är NY-utbildningen en nyckel till att lösa Sveriges kompetensbrist.

Ett Steg mot Framtidens Kompetensförsörjning

Medan arbetslösheten stiger, råder det samtidigt kompetensbrist i Sverige. NY-utbildningen erbjuder en ny väg att adressera denna utmaning genom att skapa en pipeline av välutbildade yrkesmänniskor som är redo att möta arbetslivets behov.

Bland de utbildningar som hittills har beviljats och som planeras att starta till hösten återfinns yrkesroller såsom larm- och säkerhetstekniker, internationell svetsare, skogsvårdare, trädgårdsarbetare och marinelektriker.

Välkommen till Din Framtid

Utbildningsanordnarnas arbete har börjat att förbereda sig för höstens start. Även om det kommer att vara en utmaning att rekrytera studerande till de tidiga starterna, är vi övertygade om att intresset kommer att vara stort. Välkommen till en ny era av yrkesutbildning, välkommen till NY-utbildningen!