88% utexaminerade från yrkeshögskoleutbildningar är nöjda med utbildningen som helhet. Det är ett av resultat som redovisas i en Statistisk årsrapport som Myndigheten för yrkeshögskolan har gett ut.

Andelen utexaminerade som hade ett arbete året efter yrkeshögskoleexamen är ca 91 %.  Andelen av de som hade ett arbete och där arbetet överensstämmer helt eller till största delen med utbildningens inriktning och innehåll är ca 65 %.

Källa: MYH, Statistisk årsrapport.