I dagsläget arbetar ca 300.000 personer inom bygg och anläggningsbranschen. 95 procent av dem är män. Det hindrade dock inte Fatima Bale (på bilden, ovan) från att utbilda sig till arbetsledare inom byggproduktion på Hermods Yrkeshögskola.

- Jag trivs i min roll som byggledare, - säger Fatima, - och det är inga problem för mig att arbeta i en mansdominerad bransch. Däremot så tror jag att det är nyttigt att fler tjejer kommer in i branschen. Det känns som att utvecklingen går framåt och att fler kvinnor utbildar sig inom bygg. Det är ett generationsskifte nu och branschen är inte likadan som den var för 10 år sedan.

Det råder stor brist på arbetskraft inom bygg- och anläggningssektorn idag och bristen väntas fortsätta under de närmaste åren. Anledningen till den stora bristen är ett fortsatt stort behov av infrastruktur, renoveringsåtgärder, energieffektiviseringar, kontor och offentliga lokaler som skolor och äldreboenden i hela landet. Byggandet av bostäder har mattats av den senaste tiden men det påverkar inte jobbmöjligheterna inom branschen nämnvärt.

Många arbetsgivare upplever att bristen på arbetskraft är det främsta hindret för ökat byggande och att det finns svårigheter att rekrytera utbildad personal.

Både branschens och arbetsförmedlingens prognoser visar att det finns goda möjligheter till arbete inom branschen de närmaste åren och framförallt för ingenjörer, tekniker och utbildade yrkesarbetare.

Jonas Karlsson utbildade sig till arbetsledare inom byggproduktion på Hermods Yrkeshögskola efter att ha jobbat som snickare. Intresset för branschen gjorde att han valde en utbildning inom samma område.

- Det är ett stort behov av arbetsledare inom bygg och det kommer det att fortsätta vara ett bra tag framöver, säger Jonas Karlsson. Som arbetsledare är du med och organiserar arbetsmomenten, förbereder och analyserar förutsättningar för olika projekt, köper in material samt ser över ritningar.
Du har även koll på ditt arbetslag och vilken kompetens som finns för att genomföra ett projekt. Projekten är olika långa, de kan ta allt från veckor till år att genomföra. Det gör arbetet kul och intressant!

Hänvisningar:
• Läs om utbildningen Arbetsledare-Byggproduktion
• Läs om utbildningen Arbetsledare – Mark och anläggning