Det finns olika former av YH-utbildningar: Kurser, kurspaket, korta YH och program - men vad är de rätta namnen på de olika utbildningsformerna?

Kurser
Kurser inom yrkeshögskolan är kortare yrkeshögskoleutbildningar som omfattar upp till och med 99 yrkeshögskolepoäng. Kurser är i första hand tänkta för re-skill och up-skill. En kort yrkeshögskoleutbildning består av en eller flera kurser. En kort yrkeshögskoleutbildning kan inte leda till examen.

Program
Program inom yrkeshögskolan är yrkeshögskoleutbildningar som omfattar minst 100 yrkeshögskolepoäng eller mer. Oftast består programmen av flera kurser och innehåller LIA, lärande i arbete, som är praktik på en arbetsplats. Syftet med ett yrkeshögskoleprogram är primärt att lära sig en specifik yrkesroll. Från 200 poäng leder de till examen.

Källa: MYH.