Om du vill gå en yrkeshögskoleutbildning men behöver förbättra dina svenskakunskaper inom yrket så kan du erbjudas extra stöd. Stödet kallas Svenska med yrkesinriktning och du läser det samtidigt med undervisningen på din utbildning.

Lättare att sen få jobb

Många utbildningar erbjuder detta stöd vilket är till för dig som har ett annat modersmål än svenska. Att få de språkkunskaper som behövs för yrket kan göra det lättare för dig att få jobb efter utbildningen.

Utbildningsanordnaren avgör om du har rätt till stöd vilket prövas från fall till fall.

Gör så här

När du blivit antagen till den utbildning du sökt kontaktar du utbildningsanordnaren och berättar om att du önskar detta stöd i svenska. De kommer då göra en bedömning av dina behov och tillsammans skriver ni en studieplan som utgår från just dina behov och vad som krävs inom ditt yrke.