Yh-utbildningar är avgiftsfria vilket innebär att skolorna inte tar ut avgifter för undervisningen. Däremot betalar du själv för litteratur och annat studiematerial.

CSN

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och det gäller även under dina LIA-perioder ute på en arbetsplats.

Läs mer om studiemedel på CSN.

Ansök enkelt om studiemedel via CSN:s app.

Mecenat-kort

Studerande på yrkeshögskoleutbildningar har rätt till ett Mecenatkort om den studerande har studiemedel från CSN och om studierna bedrivs under minst 13 sammanhängande veckor på minst halvtid. Innehavaren till kortet har rätt till en rad rabatter, bland annat på resor. CSN ger ut kortet i samarbete med företaget Mecenat.

Mer information hittar du på Mecenat.se.