Riksdagen har beslutat att höja den övre åldersgränsen för rätten till studiemedel och studiestartsstöd från 56 år till 60 år. Beslutet började gälla från 1 oktober 2021.

Nedtrappningen av rätten att låna pengar, den så kallade lånetrappan, börjar nu vid 51 år och slutar vid 60 år.

Syftet med ovan beskrivna ändringar är att underlätta vidareutbildning och omskolning högre upp i åldrarna.

Alla som söker studiemedel och får utbetalningar från årsskiftet 2021- 2022 får ett nytt annuitetslån.


Källor: