Inom yrkeshögskolan finns ett antal utbildningar där möjlighet ges till ett utökat stöd. Klasserna är mindre än normalt på en yrkeshögskoleutbildning, med högst 25 studerande per klass och undervisningen bedrivs i lokaler som är tillgänliga för personer med någon typ av funktionsnedsättning.

Dessutom kan du här få en individuell studieplan, förlängd studietid, extar lärarstöd och anpassade kunskapsprov.

Likvärdiga andra yh-utbildningar

Precis som andra yrkeshögskoleutbildningar gäller att de är eftergymnasiala och att det finns en efterfrågan på arbetsmarknaden av det yrke som utbildningen ska leda till. Även behörighetskraven är desamma som gäller för alla yrkeshögskoleutbildningar. Det innebär att det även här kan krävas särskilda förkunskaper för varje specifik utbildning. 

Grunden är att du som söker kan bedömas ha möjlighet att tillgodogöra dig utbildningen.