Ibland kan man ha kunskaper, kvalifikationer eller annan kompetens som är svår att bedöma för den som tar emot en ansökan till ett arbete eller utbildning. Därför har man i Sverige tagit fram sätt att bedöma, värdera, dokumentera och erkänna dessa kunskaper. Det gör man genom validering.

Kartlägga kompetens

Validering kan innebära att kartlägga vilka formella utbildningar du har, om du har utbildningar utanför offentlig utbildning eller om du har annan kompetens från arbetslivet. Det kan också handla om att översätta betyg från en utländsk utbildning eller översätta intyg och certifikat från ett annat land till svenska förhållanden.

Ta hjälp

Beroende på vad du behöver validera så är det olika instanser som du ska vända dig till och få hjälp av. Behöver du hjälp fram till rätt valideringsprocess så tar du kontakt med en Studie och yrkesvägledare, arbetsförmedlare eller statlig myndighet.

Du kan också gå in på validerinsginfo.se där du kan få mer information om valideringsprocessen.

Behöver du validera kompetens för att kunna söka en yrkeshögskoleutbildning?