I veckan deltog YrkeshögskoleGuiden på en informationsträff i Göteborg som anordnades av Myndigheten för yrkeshögskolan. MYH´s representanter berättade om olika nyheter inom YH och de presenterade även den senaste kända statistiken kring yrkeshögskoleutbildningar.

Den största nyheten är att det från hösten 2017 införs möjlighet för anordnare av yrkeshögskoleutbildningar att erbjuda kostnadsfria och studiemedelsberättigande förberedande utbildningar, riktade direkt till de som idag saknar behörighet att söka yrkeshögskoleutbildningar.

En annan nyhet är att fler yrkeshögskoleutbildningar ska släppa kravet på tidigare arbetslivserfarenhet. Det blir svårare för anordnare av yrkeshögskoleutbildningar att hävda kravet på tidigare arbetslivserfarenhet i samband med ansökan till sina yrkeshögskoleutbildningar. Det kommer därför att bli fler yrkeshögskoleutbildningar som inte ställer krav på tidigare arbetslivserfarenhet. Syftet är att öppna möjligheten för fler personer att studera inom YH och även nå lägre ned i åldrana på de sökande.

Läs mer om detta på MYH´s webbsida>>

Den senaste statistiken som presenteras av Statistiska Central Byrån, SCB gälller yrkeshögskoleutbildningar aom arrangerats under kalenderåret 2015:

• Det fanns två behöriga sökande per utbildningsplats (i genomsnitt för alla yh i Sverige).
• Av de 46 500 studerande inom yrkeshögskolan var 51% kvinnor och 49% män.
• Medelåldern för samtliga yh-studerande var 30,9 år (för kvinnor 32,3 år och för män 29,5 år).
• 91% av de som genomgått en YH-utbildning med godkänt resultat fick jobb i direkt anslutning till examen.
• 67% fick jobb inom den bransch/yrkesområde som den utbildning de genomgått.

Läs mer om statistiken här>>

Sammanfattningsvis kan man säga att Yrkeshögskola ”ger jobb”, den växer och blir allt mer etablerad inom det svenska utbildningssystemet.