Utbildningarna inom yrkeshögskolan är från ett halvår upp till tre år långa och ger Yh-poäng.

Fem poäng innebär en veckas studier på heltid. Den som studerar heltid under ett år får 200 poäng och två år på heltid ger 400 poäng.

Skiljer sig från högskolepoäng

Poängen på yrkeshögskolan skiljer sig från högskolepoäng. Det är inte självklart att du får tillgodoräkna dig poängen från en yrekshögskoleutbildning om du sen vill läsa vidare på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om. 

Kontakta därför alltid högskolan i fråga och stäm av vad som gäller just där.

Jämför

Här nedan kan du jämföra yh-poäng med högskolepoäng*. Tänk på att det bara är längden på utbildningarna som redovisas här. Inte nivån på utbildningen.

1år  200 yh-poäng = 60 högskolepoäng

2år 400 yh-poäng = 120 högskolepoäng

3 år 600 yh-poäng = 180 högskolepoäng

*OBS! Det är som sagt inte självklart att du får tillgodoräkna dig YH-poängen, det är högskolans beslut.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan