91 % av de som tog examen från yrkeshögskolan under året 2021 har mot slutet av 2022 arbete som sin huvudsakliga sysselsättning, detta enligt SCB.

Yrkeshögskolans främsta syfte är att bidra till kompetensförsörjningen i Sverige. De examinerades situation på arbetsmarknaden visar på hur bra yrkeshögskoleutbildningarna lyckas med det. Hög sysselsättningsgrad för examinerade = Yrkeshögskolan lyckas bra!

Övervägande del av de examinerade från yrkeshögskoleutbildningar, som har arbete som huvudsaklig sysselsättning, har ett jobb som överensstämmer med utbildningens innehåll. Andelen med arbete som helt (eller i alla fall till största delen) överensstämmer med utbildningens innehåll, utgör cirka 65 %.

Och det verkar inte finnas några väsentliga skillnader mellan kvinnornas och männens möjligheter till arbete efter avslutad yrkeshögskoleutbildning.

Källa: SCB