Yrkeshögskolor finns även utomlands under liknande form men skiljer sig oftast lite åt.

I FInland finns: http://www.novia.fi

I Schweis finns

Australien heter dom TAIF