Circa 90% av de svenska arbetsgivare svarade att, enligt deras mening, yrkeshögskoleutbildningar ger den kompetens som behövs - alltså rätt kompetens! Detta framgår av en studie som kalls "Arbetslivets nöjdhet 2017" som Myndigheten för yrkeshögskolan  (MYH) har publicerat.

I slutet av januari 2018 inleddes en historisk expansion av yrkeshögskolan när 525 nya yrkeshögskoleutbildningar och totalt 36.000 utbildningsplatser godkändes av MYH.

YH i Siffror

  • 80% av yh-studerande som tar examen, har jobb inom en månad efter avslutad yh-utbildningen och 93% har jobb inom ett år.
  • 94% av de arbetsgivare som har rekryterat från yrkeshögskoleutbildningar anser att de examinerades kompetens i hög grad motsvarar de behov som finns på den svenska arbetsmarknaden.
  • ca 2/3 delar av yh-studerande tros ha haft stor betydelse för arbetsgivaren redan under sina LIA-perioder (LIA - lärande i arbetslivet, som den handledda praktikform som gäller inom Yrkeshögskolan kallas).
  • 76 % av arbetsgivarna har anställt någon som haft LIA hos dem under utbildningstiden.

Länktips
Studien "Arbetslivets nöjdhet 2017", MYH