Efterfrågan på Yrkeshögskoleutbildning ökar och succén är given – cirka 85% av studenterna har jobb eller driver eget företag inom ett halvår efter avslutad utbildning (gäller KY).

YrkeshögskoleGuiden - 100% fokus på YH

Katalogen och Webbsidan YrkeshögskoleGuiden är en renodlad guide som presenterar intressanta Yrkeshögskoleutbildningar i hela landet. YrkeshögskoleGuiden innehåller dessutom inspirerande reportage som ger läsaren en tydlig bild av fördelarna med denna eftergymnasiala utbildningsform.

Målgrupp och distribution

YrkeshögskoleGuiden vänder sig unga vuxna på väg att välja vidareutbildning, yrke och karriär. Katalogen distribueras till landets arbetsförmedlingar, gymnasieskolor, komvux, folkhögskolor, lärcenter, infortek, bibliotek och cochningsföretag.
www.yhguiden.se har fullt fokus på YH och med pedagogisk sökmotor och tydliga presentationer ges alla förutsättningar för att lära sig allt om fördelarna med denna framgångsrika utbildningsform och även hitta rätt utbildning för framtiden.