Mjuka processorer för FPGA bild

Mjuka processorer för FPGA

Utbildning påbörjas löpande och du kan plugga på 25, 50 eller 100%. 100% motsvarar 6 veckors studier.

En utbildning för dig som arbetar som programmerare och som kan grunderna i digitalteknik och/eller är intresserad av hårdvarunära programmering?

Har du arbetat minst ett år som programmerare eller annat ingenjörsarbete? Vi erbjuder en distanskurs för dig som vill komma in på FPGA-teknikområdet och är intresserad av både mjukvara och hårdvara.

Kursen är en praktiskt yrkesutbildning och du har en egen laborationsutrustning för att validera dina konstruktioner i verkligheten. Under kursens gång får du lära känna FPGA-teknikens flexibilitet för att kundanpassa processorer och andra enheter.

Distansutbildning
Du kommunicerar med handledarna, samarbetsföretagen och övriga studerande via webben. Vi använder bland annat Chrome remote desktop, program vilka gör att läraren kan handleda dig på distans i realtid. Som lärplattform används Itslearning. De förutsättningar som är tillgång till en dator, laborationsutrustning (den köper du av oss, 800 SEK inkl. moms) samt uppkoppling till internet.

Särskilda förkunskaper
Godkänt betyg i Programmering 1, Elektronik och mikrodatorteknik eller motsvarande, Engelska 5, Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2. Arbete som mjukvarutvecklare/programmerare eller annat ingenjörsarbete minst ett år.