Ekosystemtjänster i praktiken – inom skötsel och anläggning

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel eller anläggning av utemiljö och vill kompetensutveckla dig inom ekosystemtjänster och bland annat lära dig mer om hur dessa kan implementeras.

Under utbildningen får de studerande lära sig mer om de hållbara lösningar. De ges möjlighet att utgå från sin egen närmiljö för att sedan kunna applicera de erhållna kunskaperna direkt inom de befintliga verksamheter. Denna 20 veckor långa utbildning på halvfart ökar din kompetens för att arbeta med anläggning och förvaltning av framtidens utemiljöer!