Marintekniker bild

Marintekniker

Är du intresserad av teknik, kundkontakt och båtar? Vill du gå en praktisk utbildning med stora möjligheter till jobb efter avslutad examen?

Det finns goda utsikter på arbetsmarknaden för den som utbildar sig till marintekniker. Allt mer avancerad utrustning kräver högre krav på säkerhet, vilket i sin tur leder till fler kunder som behöver service. Generationsväxlingen spelar också stor roll. Många kunniga marintekniker går i pension de kommande åren och branschen skriker därför efter personal med rätt kompetens.

Efter din utbildning kommer du att kunna arbeta som:

  • Marintekniker
  • Varvschef
  • Verkstadschef

Utbildningen
Varje vecka har vi 2–3 lektioner på plats i våra lokaler. Under en dag har vi cirka 8 timmars lektionstid med både teori och praktiskt arbete. Du kommer att ha tillgång till en verkstad med båtmotorer av olika märken och möjligheten att utveckla dina kunskaper inom branschen. Samtliga lärare på utbildningen har flera års erfarenhet av marintekniskt arbete.

LIA (Lärande i arbete)
En fjärdedel av utbildningen består av praktik vilket innebär att du bli väl rustad för arbetslivet. LIA sker på valfri ort och vi hjälper dig att hitta ett passande företag. Många hittar sin framtida arbetsplats under praktikperioden, så därför är det viktigt att du visar framfötterna från dag ett.