VA-Läcksökare bild

VA-Läcksökare

Är du intresserad av teknik, miljö och vattenfrågor? Då ska du söka VA Läcksökare på distans i Stockholm.

Tycker du dessutom om att kunna arbeta ute i det fria och är miljö- och teknikintresserad? Då är yrket läcksökare något som kan passa dig.

Genom olika metoder söker du rätt på läckor i de vattenledningar som försörjer vårt samhälle med en av våra viktigaste resurser, vatten. Du arbetar även med kontroll och provning av andra ledningar i det infrastrukturella nätverket som finns under våra fötter, såsom spillvatten och dagvatten.

Du kommer att vara delaktig i arbetet med att förhindra att värdefulla resurser, i form av vatten, läcker ut ifrån våra gemensamma ledningar. Du ser även till att ovälkomna vattenflöden inte kommer in i ledningarna. In- och utläckage av vatten medför idag mycket stora kostnader för ledningsägarna, som nästan uteslutande är våra kommuner. Genom teknisk, miljömässig och ekonomisk utveckling bidrar en läcksökare till att göra samhället bättre i flera led.

De huvudsakliga yrkesrollerna är läcksökare och provtryckare.

Blir auktoriserad läckagekontrollant kostnadsfritt (värde 20 000 kr)
I utbildningen kommer du att få all den teori och praktiska moment som krävs för att du ska kunna bli auktoriserad läckagekontrollant. När du börjar arbeta i en organisation som är ansluten till branschföreningen STLK, har du allt som behövs för att söka auktorisation. Eftersom det vanligtvis kostar mycket pengar för ett företag/kommun att skicka sina anställda på en kurs, så har du en stor fördel av att redan ha genomgått en gedigen utbildning. Du kommer att vara mycket attraktiv för framtida arbetsgivare.

Utbildningens upplägg
Vi har 2 fysiska träffar per termin på 3-4 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där vi går igenom och övar på de metoder och teknologier som används generellt i branschen. 

Våra föreläsningar sker 2-3 gånger per vecka. Föreläsningstiderna är oftast cirka 2-3 timmar långa.