VA-Läcksökare och Rörnätsutredare bild

VA-Läcksökare och Rörnätsutredare

Är du intresserad av teknik, miljö och vattenfrågor? Då ska du söka VA Läcksökare och Rörnätsutredare på distans i Stockholm.

Tycker du dessutom om att kunna arbeta ute i det fria och är miljö- och teknikintresserad? Då är yrket Läcksökare och Rörnätsutredare något som kan passa dig.

Genom olika metoder söker du rätt på läckor i de vattenledningar som försörjer vårt samhälle med en av våra viktigaste resurser, vatten. Du arbetar även med kontroll och provning av andra ledningar i det infrastrukturella nätverket som finns under våra fötter, såsom spillvatten och dagvatten.

Du kommer att vara delaktig i arbetet med att förhindra att värdefulla resurser, i form av vatten, läcker ut ifrån våra gemensamma ledningar. Du ser även till att ovälkomna vattenflöden inte kommer in i ledningarna. In- och utläckage av vatten medför idag mycket stora kostnader för ledningsägarna, som nästan uteslutande är våra kommuner. Genom teknisk, miljömässig och ekonomisk utveckling bidrar en läcksökare till att göra samhället bättre i flera led.

Efter utbildningen
I första hand får du en grundutbildning inom vattensidan av VA-systemet, men du kan även arbeta inom VVS-branschen. De huvudsakliga yrkesrollerna är:

- Läcksökare
- Provtryckare
- Rörnätsutredare / Rörnätsinspektör
- Rörinspektör Mark

Du får kunskaper och färdigheter i olika provnings- och undersökningsmetoder som används i våra ledningssystem. Med denna kompetens har du en bra grund för att gå vidare i din karriär.

Auktoriserad läckagekontrollant
Branschföreningen STLK för diskussioner med sina medlemmar om att auktorisera läckagekontrollanter. I utbildningen kommer du att få all den teori och praktiska moment som krävs för en framtida auktorisation.

Utbildningens upplägg
Vi har 1-2 fysiska träffar per termin på 1-2 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där vi går igenom och övar på de metoder och teknologier som används generellt i branschen. 

Våra föreläsningar sker 2-3 gånger per vecka. Föreläsningstiderna är oftast cirka 2-3 timmar långa.

Behörighet
Förutom grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du också ha godkända betyg i någon av kurserna:
- Svenska 1/Svenska A/Svenska som andraspråk 1/Svenska som andraspråk A eller motsvarande kunskaper
- Engelska 5/Engelska A eller motsvarande kunskaper

Kontakt
Diya Alburhan, utbildningsledare
076-800 47 56